Wyszukiwanie zaawansowane

Klauzula informacyjna dla Klienta przy pobieraniu jego danych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Music Trade Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie /01-339/, przy ul. Fortuny 12A/3, KRS 0000777292, zwana dalej: „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Music Trade Sp. z o.o. : e-mail sklep@sprzet-dyskotekowy.pl , nr tel. 22 666 64 70.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, (dalej - Umowa), do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu sklepu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy i okres przechowywania dokumentów księgowych.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

pixel