Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin Promocji PORT15UHF-BT+ BON 200zł

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „PORT15UHF-BT+ BON 200zł” jest firma M99 Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Fortuny 12A/1, NIP: 5223053881, REGON: 363717171, a działająca pod adresem ul. Fortuny 12A/1, 01-339 Warszawa (dalej: M99). Organem rejestrującym jest sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy.
 2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym M99 pod adresem: https://sprzet-dyskotekowy.pl/ (dalej: Sklep Internetowy) oraz w sklepie stacjonarnym M99 przy ul. Fortuny 12A/1 01-339 w Warszawie (dalej: Sklep Stacjonarny).
 3. Promocją objęta jest kolumna mobilna PORT15UHF-BT (Produkt Podstawowy) w Sklepie Internetowym i w Sklepie Stacjonarnym. Promocja nie obejmuje zestawów kolumny PORT15UFH-BT z innymi produktami.
 4. Produktem promocyjnym jest BON o wartości 200zł (Produkt Promocyjny).
 5. Promocja obowiązuje w okresie od 07.06.2019r. do 30.08.2019r.

II. Promocja w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie Stacjonarnym

 1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Zamówienie na Produkt Podstawowy PORT15UHF-BT, a następnie zapłaci całą cenę wskazaną przy produkcie, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uiszczenie ceny zgodnie z Regulaminem Serwisu.
 2. Uczestnik Promocji w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym na Produkt Podstawowy otrzymuje BON z kodem rabatowym o wartości 200zł. BON ten będzie dostarczony razem z Produktem Podstawowym w przesyłce, a jeżeli produkt będzie odbierany osobiście - przy odbiorze. Kod znajdujący się na BON-ie jest ważny przez 3 miesiące od daty zakupu i może być zrealizowany na zakupy tylko w Sklepie Internetowym https://sprzet-dyskotekowy.pl/.
 3. Klient, który w Sklepie Stacjonarnym dokona zakupu Produktu Podstawowego PORT15UHF-BT otrzyma BON po opłaceniu wyżej wymienionego zakupu.
 4. BON jest jednorazowy i traci ważność po upływie wskazanego na nim terminu. Do BON-u obowiązują postanowienia wskazane w pkt III niniejszego Regulaminu.

III. Warunki dotyczące BON-u

§1

 1. M99 oferuje BON, który uprawnia do zakupów na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Wartość BON-u wynosi 200zł i określona jest na dokumencie.

§2

 1. Posiadacz BON-u jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie, który to termin stanowi jego końcową datę ważności. 
 2. Niewykorzystanie BON-u, w terminie określonym w jego treści nie stanowi podstawy do wystąpienia przez jego posiadacza wobec M99 z roszczeniami w tym zakresie. 

§3

 1. Posiadacz BON-u może wykorzystać określoną na jego dokumencie kwotę na zakup towarów z oferty Sklepu Internetowego, pod warunkiem dostępności tych towarów w chwili złożenia dyspozycji. 
 2. Każdy BON wyposażony jest w losowo wygenerowany kod. BON bez wygenerowanego kodu jest nieważny. 
 3. BON musi zostać wykorzystany jednorazowo w pełnej wartości.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości BON-u , M99 nie zwraca różnicy pomiędzy wartością BON-u a ceną zakupionego towaru. 
 5. Każdy BON i widniejący na nim kod jest jednorazowy. Kod należy zachować w tajemnicy, gdyż jego utrata lub ujawnienie może spowodować wykorzystanie go przez osoby nieupoważnione. 

§4

 1. M99 nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub ujawnienie kodów przez klienta. M99 nie wydaje duplikatów BON-ów. 
 2. M99 zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie BON-u , który jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają się wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku BON uznawany jest za nieważny, bez prawa Klienta do otrzymania bonu zastępczego. 
 3. BON podlega zwrotowi na warunkach opisanych w pkt. IV niniejszego regulaminu.
 4. Nabycie towarów przy wykorzystaniu BON-unie ogranicza, ani nie wyklucza praw Klienta, wynikających z gwarancji lub niezgodności towarów z umową. 
 5. W przypadku zaistnienia podstawy do zwrotu produktu zakupionego przy wykorzystaniu BON-u, Klientowi zwracana jest jedynie kwota faktycznie zapłacona przez Klienta. Kwota BON-u nie podlega zwrotowi.

IV. Warunki zwrotu Produktu Podstawowego zakupionego w Sklepie Internetowym.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta kupujący zachowuje prawo do zwrotu towaru w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W świetle ustawy konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dokonując zakupu na fakturę VAT, Kupujący wprowadza domniemanie, że zakup związany jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową i nie korzysta z uprawnień przysługujących konsumentowi
 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w następujących przypadkach:
  • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • gdy dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. M99 wydłuża możliwość zwrotu Produktu Podstawowego w Sklepie Internetowym w ten sposób, iż Kupujący ma możliwość jego dokonania - bez podania przyczyny - w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru. Uprawnienie do dokonania zwrotu towaru po upływie 14 dni od daty otrzymania towaru nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych związanych z zakupionym towarem, które ulegają zużyciu, takich jak np. żarówki, świetlówki czy płyny eksploatacyjne do wytwornic.
 4. W przypadku gdy Kupujący zwraca Produkt Podstawowy po upływie ustawowego terminu, jednakże przed upływem regulaminowego okresu 30 dni, zwrot musi zostać dokonany zgodnie z poniższymi zasadami:
  • towar jest pełnowartościowy, nie ma wad i jest zgodny z umową;
  • towar musi posiadać wszystkie elementy i akcesoria, które zostały wraz z nim wydane Kupującemu, również te oznaczone jako 'gratisowe';
  • zakup został dokonany przez Konsumenta i nie był związany z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.

  Zwracany Produkt Podstawowy musi zostać dostarczony na adres Sklepu Stacjonarnego osobiście lub nadany za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej, najpóźniej 30 dnia od momentu otrzymania go przez Kupującego.

 5. W sytuacji, gdy Kupujący dokonuje zwrotu bez podania przyczyny, koszty związane ze zwrotem (odpowiednie zabezpieczenie, przesyłka lub dostarczenie go w inny sposób do sklepu stacjonarnego sprzedającego) ponosi Kupujący. M99 zwraca całość wpłaconej przez Kupującego ceny za zwracany towar, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia wartości zwrotu w sytuacji, w której zwracany towar nie spełnia wymogów zwrotu - zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Podstawowego, zawartej na odległość, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu Produktu Podstawowego łącznie z BON-em. Jeżeli kod widniejący na BON-ie został wykorzystany lub niewykorzystany BON nie został dołączony do zwracanego Produktu Podstawowego, Klient otrzymuje zwrot kwoty ceny pomniejszonej o wartość BON-u.

  W przypadku zwrotu towaru, za który płatność została dokonana z wykorzystaniem BON-u, Klient otrzymuje zwrot kwoty ceny pomniejszonej o wartość BON-u

V. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe

 1. BON nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.
 2. Kod nie podlega obrotowi handlowemu. Kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi.
 3. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym i w Sklepie Stacjonarnym.
 4. Kod zamieszczony na BON-ie nie łączy się z innymi promocjami i rabatami dostępnymi w Sklepie Internetowym.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest M99. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.
 6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez M99 w celu przeprowadzenia Promocji, wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także, jeśli istnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności, o której mowa w poprzednim punkcie.
 7. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy regulamin.
 8. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie są regulowane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
Regulamin promocji do pobrania w formie pliku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel